Strona główna >> Funkcjonalność

Funkcjonalność:

 

 
 
 
 
Rozliczenia i windykacja w programie Sortownik oparta jest na rozwiązaniach zastosowanych w programie Hydrosoft. Ewidencja deklaracji - spis wszystkich deklaracji, w których mieszkańcy określają ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ilość m2 danej nieruchomości, bądź ilość m3 zużytej wody. Ewidencja ilości odpadów, pozwalająca określić w prosty sposób, ile litrów odpadów segregowanych i niesegregowanych wytwarzają mieszkańcy danej nieruchomości w ciągu miesiąca, kwartału lub roku. Automatyczne naliczanie opłat- funkcja ta pozwala na automatyczne naliczanie opłaty, którą musi uregulować właściciel nieruchomości.

Sortownik posiada takie funkcje, jak:

    •    ewidencja ilości wszystkich odpadów,
    •    ewidencja ilości sortowanych odpadów,
    •    zestawienia wpłat,
    •    zestawienie zaległości,
    •    możliwość naliczania opłat miesięcznych, kwartalnych, rocznych,
    •    historia stawek,
    •    wzory deklaracji, wezwań sądowych,
    •    zestawienia potrzebne dla Inspektoratu Ochrony Środowiska,
    •    możliwość wykorzystania wirtualnych kont bankowych,
    •    mobilny zestaw umożliwiający dokładną rejestrację ilości przekazanych odpadów przez
        gospodarstwo.